Vurdering og udredning

  • udredning og diagnosticering af psykiatriske og psykologiske problemstillinger. Det kan f.eks være diagnosticering af depression, bipolar lidelse, stress - belastnings- og tilpasningsreaktioner herunder PTSD,  angst og forstyrrelse af personlighedsstrukturen og autisme.

     

  • udarbejdelse af diagnoseforslag og anvisning af mulig behandling. I udredning og vurdering lægger jeg vægt på grundig beskrivelse af problemstillinger og symptomer, varighed af symptomer, intensitet og hyppighed, debuttidspunkt og en anamneseoptagelse. Det er ønskeligt at pårørende deltager, så vidt det er muligt.