Supervision og undervisning

  • læringsmålsorienteret supervision af psykologer, læger, sundhedsprofessionelle og andre faggrupper. Individuelt eller i gruppe så vidt det er muligt. Metoden er systemisk orienteret.
  • generel vejledning og rådgivning samt undervisning inden for især kognitiv-adfærdsterapi for depression, bipolar affektiv lidelse, PTSD og mindfulness.
  • undervisningsopgaver tilrettelægges efter ønske. Min erfaring og særlige interesser er undervisning af sundhedsprofessionelle f.eks vedrørende viden om psykisk sygdom, den kognitive-adfærdsterapeutiske metode i behandling, mindfulness orienteret træning/behandling, viden om og behandling af PTSD, debriefing og depressionsbehandling.
  • for supervision og rådgivning er der fokus på læring og bedre løsning af de opgaver, der skal løses i den arbejdsmæssige kontekst. Jeg arbejder med individuelle læringsmål og tæt tilbagemelding på hvordan man udvikler sig i forhold til de fastlagte mål.