Psykoterapi og behandling

Angst, social fobi, generaliseret angst, stressreaktioner, PTSD

Der er fokus på at arbejde med eksponering - i handlinger og i følelser (undersøge og udfordre hvad man undgår).  Relationer, følelsernes betydning og sammenhæng mellem vurderinger af sig selv og andre er centralt. Ved generaliseret angst lægges vægt på kropslige metoder, på accept og en balanceret forståelse og brug af angstens signaler.

Ved PTSD arbejder jeg gerne med PE (prolonged exposure) og CPT  (cognitive processing therapy) metoder, som er effektive måder at reducere mareridt og vagtsomhed på. Jeg har solid erfaring med traumeterapi og tilbyder en grundig vurdering og tryg men også effektiv behandling.

Ved svær angst/OCD, der er funktionsnedsættende og invaliderende kan jeg varmt anbefale ergoterapeut Karina Nielsen, som har bred psykiatrisk erfaring og kan lave tilpassede aftaler:

https://aktivangstterapi.dk/

Depression, i let og moderat grad

Tilgangen er interpersonel terapi og/eller kognitiv adfærdsterapi samt gestaltterapi . Såfremt det vurderes relevant tilbydes mindfulness orienteret terapi. Der er fokus på både tankernes og følelsernes betydning i depressionens udvikling. Som i angst og stress tilstande er det vigtigt at  se på eventuelle traumer og tab  i din historie.

Bipolar affektiv lidelse

Det er ved bipolar lidelse vigtigt at være blevet vurderet og eventuelt sat i medicinsk behandling af en psykiater. 

Jeg arbejder med fokus på stressorers betydning for svingninger i energi og humør og eventuelle identitetsproblemer. Alt efter problemerne bruges interventioner fra behandling af depression. I behandling af hypomane perioder lægges der vægt på at undersøge hvad der udløser reaktioner. Der arbejdes med at cope med  overvældende indtryk og hjælp til se på konsekvenser af tidligere adfærd. Der peges på strategier der kan virke beroligende og hjælpe til at stoppe op ved hurtigkørende tanker og adfærd.

Personlighedsforstyrrelse

Der vil være tæt fokus på relationer til andre, på at nuancere oplevelsen og forståelse af sig selv i forholdet til andre herunder især forståelsen af andres hensigter overfor en selv. Der vil være fokus på at mærke, italesætte og udholde egne følelser. Tilgangen er psykodynamisk orienteret.

Misbrugsproblemer

Baggrunden for udviklingen af misbruget afdækkes og sammenhænge med psykologiske forhold gøres tydelige. Egentlig misbrugsbehandling foregår bedst i specialiserede tilbud, men alt efter omfang og konsekvenser vil det blive vurderet om samtaler hos mig kan afhjælpe problemerne.

Samlivsproblemer, parproblemer, følger efter skilsmisse, udfordringer ved livet i sammenbragte familier

Der ses på gruppens og fællesskabets betydning, tidligere i livet og nu. Der er fokus på fastlåsthed og fleksibilitet i de roller der indtages. Sorg og krise i forbindelse med brudte relationer bearbejdes.

Sorg og følger efter krise, akut eller langvarige

Som ovenstående og med fokus på at kunne komme videre i livet med sin sorg og/eller ændring

Samtaleforløb til pårørende til personer med psykiske lidelser

Det er forbundet med mange bekymringer og risiko for at indgå i særlige og nogle gange opslidende og stive roller i forhold til en pårørende med psykisk sygdom. Der arbejdes med opmærksomhed på egen omsorg, egne reaktionsmønstre og på hensigtsmæssig varetagelse af egne grænser og reaktioner i forholdet til den psykisk sårbare.

Forskningsprojekt

Jeg indgår i et samarbejde med Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Her er jeg aktuelt tilknyttet et forskningsprojekt om psykoterapeutisk behandling hos praktiserende psykologer. Formålet med projektet er at undersøge hvad, der har indflydelse på et psykoterapeutisk forløb med henblik på at sikre den bedst mulige behandling. Som klient hos mig er det muligt at deltage i projektet, men det er selvfølgelig helt frivilligt. Du kan læse mere om projektet på www.psy.ku.dk/crop/klienter.